Всички iPhone модели били уязвими през датчиците

Записаните във фърмуера данни за калибриране, които целят подобряване на работата със смартфона, могат да се използват лесно за проследяване на потребителя