Бизнесът с пет очаквания към местната администрация

Всеки предприемач иска облекчени процедури и качествена инфраструктура

Бизнес 4.0 гарантира растеж на компаниите

Успехът е заложен в четири ключови поведения: насърчаване на масовата персонализация, създаване на експоненциална стойност, използване на екосистемите и възприемане на риска

Климатичните промени поставят бизнеса в риск

Компаниите и правителствата, които не успяват да вземат мерки за смекчаване на изменението на климата, са изправени пред нарастващ риск да станат обект на съдебни искове

Свръхрегулации и такси тероризират бизнеса

Намаляването на административния натиск върху бизнеса и корупцията може да стане факт единствено чрез ускорено въвеждане на електронното управление

Бизнесът влиза в „алгоритмични войни”

Компаниите, които не могат да се подготвят за епохата на конкуренция с алгоритми, рискуват да загубят пазарни позиции, предупредиха анализаторите от Gartner