Бизнесът с пет очаквания към местната администрация

Всеки предприемач иска облекчени процедури и качествена инфраструктура

Бизнес 4.0 гарантира растеж на компаниите

Успехът е заложен в четири ключови поведения: насърчаване на масовата персонализация, създаване на експоненциална стойност, използване на екосистемите и възприемане на риска

Климатичните промени поставят бизнеса в риск

Компаниите и правителствата, които не успяват да вземат мерки за смекчаване на изменението на климата, са изправени пред нарастващ риск да станат обект на съдебни искове