Взаимосвързаните центрове за данни на Equinix в София: обречени на успех

Страната ни е важен географски кръстопът, оттук минават всички големи телекомуникационни трасета между Европа и Изтока