Equinix с уникално постижение в индекса S&P 500

Компанията отчете ръст на приходите за 78-мо поред тримесечие

50% от ИТ лидерите у нас планират повече бизнес функции в облака

Над една трета достигат нови пазари чрез клауд решения

Взаимосвързаните центрове за данни на Equinix в София: обречени на успех

Страната ни е важен географски кръстопът, оттук минават всички големи телекомуникационни трасета между Европа и Изтока