Дистанционната работа, хибридният модел и заплатите: слонът в стаята

Плетеницата от фактори дава отражение върху това как служителите мислят за своите заплати и повишението

Редно ли е да намаляват заплатите на дистанционно работещите?

От гледна точка на служителите би било деморализиращо да се плаща по-малко за същата работа

ИТ бизнесът ревизира заплатите на дистанционните служители

Възнагражденията ще варират в зависимост от това къде работят