Индустрия 4.0 и IoT са във фокуса на EMO Хановер 2019

Динамиката на световната икономика се забавя, но глобалното развитие на потреблението на металообработващи машини остава стабилно, заявиха организаторите на панаира

Обучение за професиите на Индустрия 4.0: Dreamlabs

След 10-15 години България отново ще има славата на родина на най-добрите технологични таланти в целия свят, защото тези таланти сега се „коват“, убеден е Тони Герджиков

Бизнесът не очаква по-големи печалби от дигитализацията

Недостатъчна квалификация на служителите спъва цифровата трансформация

Siemens и Alibaba ще развиват индустриалния IoT

Платформата MindSphere ще стане широко достъпна на китайския пазар

Европа разгръща проект за Индустрия 4.0

Виртуални цифрови фабрики ще обединят в един организъм изследователски и производствени центрове, независимо от тяхното географско местоположение

Индустрия 4.0 преобръща масивите от данни: Информация 4.0

Голямото предизвикателство е контекстуализирането, което има три измерения - уменията, знанията и какво прави човекът, казва Анди Макдоналд

IoT навлиза във втората си фаза: Индустрия 4.0

Но мрачните сценарии от филмите, в които машините завземат изцяло човешката дейност, са невъзможни, категорични бяха експертите по време на IoT Adventure Forum 2018 в София