„Мониторстат” следи напредъка по стратегии и европроекти

Системата е достъпна за гражданите, бизнеса и изпълнителната власт

ЕС обновява ключови информационни системи

Новата система ETIAS ще гарантира, че вече няма да има пропуски в информацията за пътниците, които са освободени от изискване за виза, съобщиха от Европейската комисия

Бавни ИТ губят 25% от времето на служителите

Проблемът с производителността на ИТ системите възпрепятства успешната цифрова трансформация на компаниите