Въведоха специализирана информационна система за контрол на пътя

При установяване на нередности актовете се вписват автоматично

Българска система управлява безвъзмездни средства в ЕС

Уеб приложението на Сирма стъпва на Microsoft технологии

Готов е публичният регистър на проектите за е-управление

ДАЕУ ще контролира с нова система разходите за ИКТ и е-управление

„Мониторстат” следи напредъка по стратегии и европроекти

Системата е достъпна за гражданите, бизнеса и изпълнителната власт