Конкуренцията в работата провокира неетични действия

Склонността да „се мерят” и сравняват с колегите подтиква служителите и мениджърите в компаниите към некоректни действия, показва серия от научни експерименти

Рутинните дейности ще изчезнат като професии

Най-важното умение в близко бъдеще ще е способността за сътрудничество, работата заедно с други хора, заяви футурологът Герд Ленард