Технологиите са на път да убият супер-градовете

Хората с идеи в главата нямат нужда да се намират на конкретно място, което да им осигури необходимите ресурси

Облакът и AI в новата ера на неприкосновеността

С навлизането на технологиите на облачните изчисления и изкуствения разум все по-големи количества данни биват обработвани и „предъвквани” от машините, дълбаещи „големите данни”

ИТ отделите вече са в състояние „denial of service”

Те са претоварени и не смогват да правят това, което бизнесът иска от тях. Едни и същи хора трябва да правят и промените, и да крепят текущата среда, казва Горан Ангелов, IBS България

Четвърт от корпоративните данни вече са в облака

Докато в началото клауд проектите бяха свързани обикновено с функции в периферията на предприятията, сега облакът се приближава към ядрото на компаниите и основните приложения

Мултиклауд – нов тренд в сторидж решенията

Разполагането на данните едновременно в облаците на различни доставчици прави бизнеса по-независим и му дава гъвкавост при преместване на данните и оптимизация

Изкуственият интелект се пренася в крайните устройства

Това помага на приложенията да „осъзнаят“ по-добре потребителските нагласи и текущата обстановка