Близкото бъдеще: облак, цифрова трансформация, AI…

Една четвърт от техническите и ИТ специалисти ще използват технологии за допълнена реалност през 2020 г.

Сигурността става водещ мотив за преход към облака

Компаниите все повече се доверяват на доставчиците на клауд услуги, според проучване в Западна Европа

ИТ бюджетите се насочват към облак и хостинг

Изборът на облака е обусловен от неговите основни ценности - гъвкавост и преход от капиталови разходи към оперативни