ТУ-София и КРИБ влизат в стратегическо партньорство

Целта е да се засили връзката между образованието и бизнеса