„Дигитална” храна в света на подобрената реалност

Въпреки че не може да бъде погълната или притежавана физически, тя се вписва в съвременната тенденция AR да ни създава сюрреалистични, невъзможни преживявания

Коника Минолта показа у нас очила за подобрена реалност

Около 4,7% от приходите на компанията се влагат в R&D дейност