Търсенето на програмисти ще расте силно до 2020

ИТ компаниите започват да заделят все повече средства за разработка на софтуер, сочи анализ на компанията PricewaterhouseCoopers

Изпреварваме Южна Европа в софтуерните заплати

Със сигурност сме пред Португалия, конкурираме Гърция и Италия, измерено през паритета на покупателната способност

Държавата ще обучи 30 000 програмисти

Правителството прие концепция за следващите 15 години, която предвижда сериозна подкрепа на гимназии, университети и професионални центрове