Хитачи Енерджи е новото име на АББ с производство в  Севлиево

Компанията обяви, че подкрепя прехода към чиста енергия