Райфайзенбанк възложи Big Data предизвикателство на студенти

Те ще решават практически казус в сферата на кредитните карти

Райфайзенбанк дигитализира потребителското кредитиране

Електронното подписване на документите става чрез мобилно приложение