Райфайзенбанк възложи Big Data предизвикателство на студенти

Те ще решават практически казус в сферата на кредитните карти

Райфайзенбанк дигитализира потребителското кредитиране

Електронното подписване на документите става чрез мобилно приложение

Улесняват достъпа до кредити на малкия бизнес

Райфайзенбанк и НГФ подписаха ново гаранционно споразумение