Три оферти в търга за ГИС административни е-услуги

ЕСРИ-България, Мапекс и ТехноЛогика са кандидати за изпълнение на проекта

Отвориха офертите в търга за ITS на София

Проектът на Столична община ще струва между 8,9 и 9,6 млн. лева