Интернет

Дигиталното разделение между половете се увеличава

Около 4,1 милиарда души вече са онлайн, но в развиващите се държави жените изостават в ползването на интернет, сочи нов доклад на ITU

Русия си оформя „собствен интернет“

Влезлият в сила закон е изготвен „предвид агресивния характер на стратегията за национална киберсигурност на САЩ“, твърдят руски специалисти

За първи път: споделени клетъчни мачти за по-добро покритие

Правителството на Обединеното кралство стартира инициатива за сътрудничество с операторите на стойност 1 милиард британски лири