Новини

Fujitsu свежда корпоративната йерархия до три нива

Топ-ръководството, пет големи регионални звена и местните поделения – това са всичките „стъпала” в новата структура