ChatGPT „имплантиран” директно в човека

Това позволява на хората с определени заболявания да генерират текстове много бързо

Сървър в крака – прави ли ни по-свободни?

Имплантите са начин за борба с цензурата и постоянното следене, упражнявани от всяка централизирана интернет инфраструктура със стремеж към печалби