Безсилието на технологиите: как оставихме глухонемите

За много глухи хора пандемията се отразява сериозно на психичното им здраве, животът става по-изолиращ

Уменията, които определят работното място на 2021

Важно е да можем да разчитаме невербални сигнали в среда, в която рядко или изобщо не се виждаме на живо