Заплати и нарастващи разходи – служителите са притеснени

По-младите поколения се бунтуват срещу теорията за „алчната работа”

Microsoft: идва „нова ера“ на дефицит на работна ръка

Слабият прираст на населението започва да се усеща от ИТ сектора като перманентен недостиг на кадри

Какво ще се случи с технологичната индустрия в рецесия

Днес хай-тек компаниите и техните мениджъри изглеждат недосегаеми, но спадът ще доведе до преструктуриране, фалити и уволнения

Страните с качествени работни места по-устойчиви на кризи

ЕС се нуждае от още инвестиции за обучение и активизиране на европейците на пазара на труда, заяви Мариан Тейсен