Роботите ще взимат задачите, но не и работата

Повечето работодатели не планират намаляване на персонала