А1 България: Ще продължим да диверсифицираме нашия бизнес

Най-голям потенциал имат бизнес ICT услугите, казва Михаил Семерджиев

Пристанищна инфраструктура внедрява SAP-базирана ИС

Изпълнител на проекта е българската ИТ компания Стемо