Извън София има отлични технически специалисти

Но позицията технически комуникатор е позната само в ИТ сферата

Журналистите са успешни технически комуникатори

И двете професии работят с информация и ползват подобен инструментариум

Зад сцената: раждането на „един прост наръчник”

Техническият комуникатор е призван да създава перфектни неща