Какво е това корпоративен архитект?

Специалистът на тази позиция трябва да се справи с всички сенки на сивото – реалната ситуация, която съществува в дадената организация

Видеото – доказан маркетингов инструмент за соларния бизнес

Потребителите обичайно търсят „малки хапки” информация, която могат да изгледат бързо и да разберат лесно

Озонаторите: бизнес в мътните води на Ковид-19

Подобни уреди на бива да работят в присъствието на хора и е задължително проветряването на помещенията след дезинфекцията с озон

Нерешимият проблем на вятърните турбини: шумово замърсяване

За него се говори рядко, но вредите за човешкото здраве не са малки