Райфайзенбанк възложи Big Data предизвикателство на студенти

Те ще решават практически казус в сферата на кредитните карти

Отношението към данните прави компаниите лидери или оцеляващи

Желанието за промяна и изоставянето на архаичните бизнес модели често определят бъдещето на компаниите

Цифрова пропаст: уменията за работа с данни изостават

Съвременната компания трябва да функционира като едно голямо ИТ подразделение

Подходът на отворения код е ключ за модерните анализи

Това е единственият изход от непоносимото усложняване на системите, смята Деян Сарка

„Реколта” от данни помага на фермерите

Световният прираст на населението ще изисква удвояване на продукцията на храни до 2050-та година и тук на помощ идва облачният анализ на данни