Странните запознанства във видеоконференциите

Шокът от първата реална среща се случва при почти всички, които са започнали нова работа по време на социалната изолацията