ГИС изследване открива подходящи места за ПАВЕЦ

Индустрията търси решения за съхранение на енергията от времето на производството ѝ до момента, в който стане нужна

ГИС карта следи напредъка на ваксините срещу коронавирус

Тракерът отговаря на най-честото задаваните въпроси по темата