ГИС карта следи напредъка на ваксините срещу коронавирус

Тракерът отговаря на най-честото задаваните въпроси по темата