Fujitsu ще инвестира $2 млрд. в иновации и развитие

Компанията си поставя за цел да направи по-лесно въвеждането на клауд системи наред с традиционните ИТ решения

ЕС ще подпомага иновациите с нов финансов инструмент

InnovFin включва различни продукти - от гаранции за посредници, които отпускат кредити, до преки заеми за предприятия

300 млн. евро повече за иновации и технологии

Ще се разпределят с грантове за безвъзмездна финансова помощ

Смартфоните ще продължат чувствата ни

Стив Моленкопф поема управлението на Qualcomm с обещания за иновации в умните телефони, които имитират човешкия мозък

Shift2Rail ще модернизира жп транспорта в Европа

ЕС утроява финансирането за иновации чрез публично-частно партньорство

Хоризонт 2020 заделя повече за наука и иновации

Европейският парламент гласува бюджета на новата програма