Synology Moments – управлява интелигентно „тонове” снимки

Приложението позволява създаване на собствена фото-библиотека