AI увеличи разходите за публични клауд услуги

Все повече базови модели и готови приложения използват генеративен AI, сочи анализ на Gartner

B2B софтуерни борси: нова парадигма в корпоративните поръчки

Тържищата позволяват агрегиране на различни доставчици на едно място

SaaS формира над 50% от приходите в публичния облак

Следващото поколение услуги ще се възползват от напредъка на изкуствения интелект

Генеративните AI и метапространството предефинират облака

Разходите на крайните потребители в тази посока ще достигнат $597,3 млрд.

Публичните клауд услуги с висок ръст и при орязани бюджети

Проблеми с растежа и рецесия могат да настъпят в следващите години

Бизнесът насочва инвестиции в частния облак

Същевременно, крайните клиенти в Централна и Източна Европа остават отворени и към публичния облак, благодарение на общи стандарти