SaaS доминира в публичния облак

Дискретното производство, професионалните и банковите услуги се очертават като водещи в клауд разходите

Бизнесът насочва инвестиции в частния облак

Същевременно, крайните клиенти в Централна и Източна Европа остават отворени и към публичния облак, благодарение на общи стандарти

Банки прехвърлят част от ИТ операциите в публичен облак

По този начин намаляват и капиталовите, и оперативните разходи