Работните часове се увеличили по време на пандемията

Повечето служители искат запазване на хибридния модел

Бизнесът не успява да „свърже” изолираните

Ключови служители често нямат достъп до технологиите, които ползват колегите им, а в същото време те са първата точка на допир с клиентите

Работа от разстояние? Шефовете не вярват на служителите

Злоупотреба с фирмени средства може да хвърли малките фирми в „казан с врящ катран”

Хибридният модел на работа става предпочитан в ИТ сектора

Кандидатите за работа се интересуват и от програми за личностно развитие

Повечето служители очакват работата от дома да остане норма

Компаниите може да въведат по-„освободена” политика за работа от дома, след като пандемията приключи