Повечето служители очакват работата от дома да остане норма

Компаниите може да въведат по-„освободена” политика за работа от дома, след като пандемията приключи