Дистанционната работа: няма връщане назад

Без значение как дадена компания ще разпредели работното време, ще има широкомащабни промени в организацията