Хибридният офис може да раздели служителите на „племена”

Смесването на присъствена и дистанционна работа разчита на култура на отвореност в компаниите

Дистанционната работа: няма връщане назад

Без значение как дадена компания ще разпредели работното време, ще има широкомащабни промени в организацията