Ускорено изготвят глобални IoT стандарти

Организациите oneM2M и ICA обединяват усилия за разработване на отворена, оперативно съвместима и сигурна екосистема за „интернет на нещата”

USB4: по-добри скорости и повече съвместимост

Целта на новата спецификация е да опрости системата на USB и да предотврати нарояването на множество различни продукти с всевъзможни „етикети” за различни версии