Хибридният облак и AI изискват ново поколение системни интегратори

Това са експертите, които могат да проектират хибридни мултиоблачни решения

Red Hat: Стойността на хибридния облак е в бързината на иновациите

Технологиите ускоряват добрите идеи, казва Витолд Зуковски

4 топ задачи за 2021 г: контейнери, роботизация, SDS, SOA

До пет години половината от всички задачи ще се изпълняват от контейнери, заяви Горан Ангелов, IBS България

Многооблачна среда = бързи иновации в бизнеса

Вече не е актуално да се мисли за преход към облака – трябва да се мисли за преход към многооблачна среда, в която приложенията се местят от един облак в друг бързо и лесно

Сигурността става водещ мотив за преход към облака

Компаниите все повече се доверяват на доставчиците на клауд услуги, според проучване в Западна Европа