Софтуерната компания Amadeus Sofia е призната за топ работодател

В българския офис на групата работят над 300 специалисти

„Тектонична“ промяна стимулира работата на свободна практика

Масовите съкращения в ИТ сектора очертават нова HR тенденция

„Тихото напускане“ – нова драма след хибридната работа

Все повече работещи са склонни да "не си дават зор" на работното място

Служителите се нуждаели от „емоционална” заплата

Нефинансовите придобивки дават усещане на хората за цел, смисъл и принадлежност

Социалната значимост на труда прави щастливи ИТ екипите

Мениджърите трябва да им покажат важността на това, което вършат