Linux общността с проект за метавселена – отворена и безплатна

Амбицията е да стане „толкова мощна, колкото световната мрежа”

Проектът Chronos – влизане в метавселената без хедсет

Иновативно устройство на Lenovo позволява на човек да контролира виртуален аватар

Qualcomm+Meta = новият Wintel?

Усещането за присъствие на друг човек е свещеният граал на социалните мрежи