Облакът

Microsoft 365 F1 подсилва първата линия на бизнеса

Софтуерът ускорява дигиталната трансформация на организациите, с фокус върху отдалечените служители, които са контактната точка с клиентите

Облакът ще погълне почти всички задачи на бизнеса

Делът на SaaS услугите ще възлезе на 75% от клауд натоварването през 2021 г., докато останалата част ще си поделят IaaS и PaaS решенията