Облакът

Микроцентрове за данни се доставят готови за месец

Поддържат цялата инфраструктура за ИТ среди и търговски обекти

Fujitsu: Сливането на технологии и социални науки има огромен потенциал

Тази възможност е съществена за всички, които имат потребители