Облакът

Пуснаха квантов генератор на случайни числа в облака

Подобна услуга с реално приложение се предлага за първи път

Медийната индустрия се насочва към облака

Пандемията ускори начина, по който индустрията за медии и развлечения въвежда иновации в практиката си

Все повече организации планират NFV за мрежите си

Дейностите в центровете за данни могат да се извършват по-гъвкаво чрез технологии за виртуализация на мрежовите функции