Облакът

Защо всяка компания се нуждае от главен директор по данните

Добрите бизнес-умения и грамотност по отношение на данните стават все по-търсени от организациите

SaaS решение помага на хотели и ресторанти да отворят врати

Софтуерът е разработен от специалисти на Fourth в България

SAP започва за доставя „бизнес трансформация” като услуга

Компанията обещава на клиентите бързи бизнес ползи и гъвкавост

Новото облачно главоболие: унаследените ИТ

ИТ директорите ще трябва да се справят с предизвикателството - за да успеят, се изисква радикално мислене